Leie før eie

Det er mange, spesielt unge mennesker, som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet.

Nå lanserer Skien Boligbyggelag Leie-før-Eie, som skal bidra til at flere kan bli eiere av egen bolig. Gjennom Leie-før-Eie modellen, får medlemmer i SBBL mulighet til å leie bolig, mens de sparer opp nok egenkapital til å senere kunne kjøpe den.

SBBL er de første i Grenland som tilbyr dette konseptet, og i boligprosjektet L33 gjelder det leilighet 1C og 3C

Slik fungerer det

Leie-før-Eie modellen gir deg mulighet til å leie boligen inntil 5 år før du kjøper den. Prisen du kan kjøpe boligen for er fast og settes når du inngår leieavtalen. En prisøkning i leieperioden tilfaller deg som leietaker og vil inngå som egenkapital i tillegg til mulig sparing i leieperioden. En kjøpsopsjon tiltres tidligst etter 3 års leie og frem til leieperiodens avslutning etter 5 år, og er frivillig

Du velger altså selv om du kjøper etter endt leieperiode. Dersom prisene skulle synke i leieperioden, vil man ikke måtte ta over boligen. Prisen for leiligheten blir satt ved begynnelse av leieperiode.

Alle kan søke på Leie-før-Eie, men det er visse krav som må oppfylles. Leietaker vil bli vurdert om vedkommende kan klare å betjene kostnadene på boligen.

Dersom det er flere om beinet vil den med lengst ansiennitet komme først i køen. Er du ikke allerede medlem, kan du bli medlem her.